Our Placement

 • Vaobhav Trivedi
  Vaobhav Trivedi
  B.Pharma(4 years)
  2012
  Abott Laboratories
  vaibhav125@gdmcp.org
 • SUNITA CHOUDHARY
  SUNITA CHOUDHARY
  B.Pharma(4 years)
  2011
  Govt.Pharmacist,Ummed Hospital,Jodhpur
  sunita_@gdmcp.org
 • GOPAL PARIHAR
  GOPAL PARIHAR
  B.Pharma(4 years)
  2012
  Govt.Pharmacist,Dist.Pali
  gopaL@gdmcp.org
 • Sunil Mewara
  Sunil Mewara
  B.Pharma(4 years)
  2011
  Govt.PPharmacist,Jodhpur.
  sunia@gdmcp.org
 • PRACHI JAIN
  PRACHI JAIN
  B.Pharma(4 years)
  2012
  All iIndia institute of local self govt.
  prachijain@gdmcp.org
 • Devendra Raghav
  Devendra Raghav
  B.Pharma(4 years)
  2012
  Q.A Manager,Sonamukhi Udhyog,Jodhpur
  davendraraghgav15@gmail.com
 • Devesh Sharma
  Devesh Sharma
  B.Pharma(4 years)
  2012
  Nationalized Bank P.O
  daveshsharma12@yahoo.com
 • Pirya Sharma
  Pirya Sharma

  2012
  Narayan Hridayalaya,Hospital Manager.
  Priya_sharma@gmail.com